🏅 PASARAN TANGGAL RESULT PRIZE
🏆 Swedish 14-04-2021 2 9 4 7 1️⃣
🏆 Sydney 14-04-2021 6 9 0 4 1️⃣
🏆 Vientiane 14-04-2021 2 4 3 6 1️⃣
🏆 Singapore 14-04-2021 2 6 2 4 1️⃣
🏆 Hongkong 14-04-2021 9 1 6 3 1️⃣
🏆 Macau6D 14-03-2021 7 5 1 0 1️⃣
🏆 Ecuador 15-04-2021 3 0 6 2 1️⃣
🏆 Fukuyama 14-04-2021 8 6 7 0 1️⃣
🏆 Macau Sweep 14-04-2021 3 6 4 8 1️⃣