🏅 PASARAN TANGGAL RESULT PRIZE
🏆 Swedish 14-10-2020 2 7 6 1 1️⃣
🏆 Sydney 14-10-2020 2 0 0 0 1️⃣
🏆 Vientiane 13-10-2020 1 1 7 1 1️⃣
🏆 Singapore 13-10-2020 3 4 0 7 1️⃣
🏆 Hongkong 13-10-2020 0 2 8 4 1️⃣
🏆 Macau 6D 13-10-2020 4 3 3 8 1️⃣
🏆 Ecuador 13-10-2020 4 1 8 9 1️⃣
🏆 Fukuyama 13-10-2020 2 0 6 0 1️⃣
🏆 Macau Sweep 13-10-2020 2 2 5 8 1️⃣